Freelance Koken

Freelance Koken

Evenement management, het organisereen en begeleiden van diversen partycatering, maar ook als adviseur  voor u onderneming of het te organiseren ...

Lees meer
Direct inzetbare professional

Direct inzetbare professional

Heeft u een thuiskok nodig of is er iemand ziek die dringend vervangen moet worden? Dan bied ik u een oplossing! Als  freelance chef bied ik rest...

Lees meer
Voor catering, diners, feestjes en partijen

Voor catering, diners, feestjes en partijen

Jaap Boogaard verzorgt u een fantastische avond, een luxe diner bij u thuis een barbeque in u tuin of in het park, catering, thema feestjes, of een in...

Lees meer
Gekwalificeerde kok

Gekwalificeerde kok

Jaap Boogaard heeft ruime ervaring in de horeca en beschikt over de benodigde diploma's en certificaten om de kwaliteit van uw diensten garanderen....

Lees meer

Privacy policy

Dit document heeft tot doel u te informeren over hoe Jaap Boogaard, Freelance Kok omgaat met persoons- en bedrijfsgegevens die zij via de internetwebsite verkrijgen of via een opdracht die zij uitvoeren voor u als klant. Rechten over hoe met persoons- en bedrijfsgegevens wordt omgegaan kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Wat gebeurt er met mijn persoons- en bedrijfsgegevens?

Daar waar uw persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing als via onze, of andere door ons beheerde websites strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens) welke wij hebben waargenomen. Persoons- en bedrijfsgegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn, mits zij voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt of als backup dienen te worden bewaard waarbij nadrukkelijke toestemming is gegeven door de rechtmatige eigenaar. 

Voor alle verwerkingen van persoons- en bedrijfsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Als er zogenaamde informatieprofielen worden bijgehouden, dan worden die uitsluitend gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de gebruiker en wordt dat u van te voren meegedeeld.

Wat regelt de wet over het verwerken van gegevens?

Bij het verwerken van persoons- en bedrijfsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel waarvoor ze verzameld worden te worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoons- en bedrijfsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden. 

Welke gegevens zijn persoons- en bedrijfsgegevens? 

Onder een persoons- of bedrijfsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon' of een rechtsgeldig bedrijf. Dat betekent dat de naam van een persoon of bedrijf op wie de gegevens betrekking heeft bekend is, dan wel dat die persoon of dat bedrijf kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoons- of bedrijfsgegeven is een naam van een persoon of bedrijf, een huis of bedrijfsadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoons- en bedrijfsgegevens zijn. 

Deze privacy policy is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder KvK-nummer 51146088 en worden bij aanvang van iedere overeenkomst ter informatie door Gebruiker afgegeven aan de Wederpartij. 

test

Evenement management, het organisereen en begeleiden van diversen partycatering, maar ook als adviseur  voor u onderneming of het te organiseren feest.

Heeft u een thuiskok nodig of is er iemand ziek die dringend vervangen moet worden? Dan bied ik u een oplossing! Als  freelance chef bied ik restaurants, maar ook vaak organisaties van feesten en evenementen een uitweg. Wilt u een kok thuis bij u in de keuken of heeft u onverwachte drukte, freelance-koken staat voor u klaar. 

Jaap Boogaard verzorgt u een fantastische avond, een luxe diner bij u thuis een barbeque in u tuin of in het park, catering, thema feestjes, of een intieme workshop op locatie.

Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | ontwerp & realisatie Epulz websites. Copyright 2012 Jaap Boogaard, Freelance Kok